DESAFORTUNADES DECLARACIONS DEL NOU REGIDOR D’UNIÓ


model d’escoles bressol de BarcelonaLa Junta de Personal de l’Ajuntament de Barcelona, davant les diverses declaracions a la prensa del Sr. Gerard Ardanuy, regidor d’Educació i president de l’Institut  Municipal d’Educació, parlant del   model d’escoles bressol de Barcelona, volem manifestar:

  •  La nostra preocupació perquè la concreció de les intencions del nou equip municipal suposin un retrocés el model actual d’escoles bressol públiques, de qualitat, que atén a les necessitats dels infants, a les famílies i la cohesió social.
  •  La nostra oposició a què qualsevol canvi es faci sense cercar un ampli consens amb els professionals de la educació municipals, llurs representant legals i la comunitat educativa de la ciutat.
  •  La nostra defensa de les escoles bressol municipals, de l’ampliació de la oferta pública i de les condicions laborals dels treballadors i treballadores.