Bressol protesta a l'audiència pública

Prop d’un centenar de treballadors i treballadores de les escoles bressol de l’Ajuntament han participat a l’audiència pública informativa sobre pressupostos i ordenances fiscals de l’any 2012 .

En el torn de paraules, Joan Medina, treballador d’una escola i delegat de CC.OO a l’Institut
d’Educació, ha manifestat i plantejat tres qüestions:


El profund desacord de tot el col·lectiu amb les declaracions dels responsables municipals de
privatitzar i/o externalitzar el model d’escoles bressol públiques. Model què és patrimoni de la
ciutat i té un reconegut nivell de qualitat .

Preguntar si els pressupostos mantenen l’ inversió en educació a la petita infància i si està
previst ampliar la xarxa d’escoles bressol públiques a Barcelona.

Per quan, l’oferta pública d’educadores de Bressol ?, donat que influeix negativament en
l’estabilitat dels equips del centres el fet que a les escoles bressol hi ha prop d’ un 46% de
treballadors interins ; l’índex més elevat de tots els sector de l’ensenyament.

Cal dir què, tot i el caràcter cívic de la protesta, el consistori va desplega una desena d’agents
de paisà entre la gent per controlar la situació i a la sortida de la Casa gran van tornar a
identificar a alguns treballadors de les escoles bressol i els van requisar els cartells.


Aplaudiments, cartells i pancartes es van desplegar per la sala . També va intervenir una
directora d’ una escola bressol i diverses entitats socials de la ciutat, que es van queixar de
l’orientació i prioritats d’ uns pressupostos que va defensar el representar municipal del PP
com a propis.
Cal ressenyar que la oposició va denunciar el menyspreu a la participació que suposa presentar
els diners públics un divendres al vespre , abans d’un pont i a una sala tant petita, que han
hagut d’habilitar dues sales annexes perquè tothom pogués escoltar. Tampoc es va convocar a
la premsa.
Al torn de replica, la Sra. Recasens, segona tinent d’alcalde , va dir que el seu grup mai
ha qüestionat la qualitat de les escoles bressol municipal, però en la situació actual estan
plantejant concertar les escoles privades per ampliar la xarxa de centres de 0-3.