Convocatòria borsa de Fisioterapeuta de l'Ajuntament de Barcelona

CCOO us informa de la convocatòria de la Borsa de Fisioterapeuta de l'Ajuntament  de Barcelona


Llistes definitives d'ampliació d'interinatges convocatòria 7/2017

Convocatòria 7/2017 per formar part de les llistes d’aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat en centres docents públics municipals.

Retribucions PAS 2017


Des de CCOO us volem informar de les noves  retribucions pels PAS de l'Ajuntament de Barcelona


Retribucions TEE i TEI 2017


Des de CCOO us volem informar de les noves  retribucions pels TEE i TEI de l'Ajuntament de BarcelonaRetribucions Educadora Bressol 2017

Retribucions Educadora de Bressol
Municipal


Reunió amb el CEB

L'11 de juliol de 2017 hem tingut reunió de la mesa paritària. CCOO us informa. 

Comissió de borses de bressol

Informació sobre la comissió de borses de bressol


Dilluns, 10 de juliol a la comissió de borses es van tractar els següents temes:

Actualització de la borsa:

Divendres es va publicar la llista actualitzada d'educadors/es de bressol per al curs 2017/18. Aquesta llista està ordenada pels dies treballats com a educadores a l'IMEB. S'ha detectat algun error, us recomanem que reviseu la vostra situació a la llista i si teniu alguna reclamació l'heu de passar per registre de l'IMEB en un full d'incidència (el trobareu al bulevard) adjuntant la vida laboral.

Finalment, a partir de setembre totes les persones que ocupen una vacant estructural tindran nomenament sense data de finalització excepte les persones que l'ocupin per primer any, a les quals a final de curs se'ls hi farà un informe i si és positiu pel proper curs tindran el nou nomenament sense data de finalització.

A partir del curs vinent (la data no és concreta) la borsa estarà gestionada a través d'un programa informàtic. Un cop al mes s'actualitzarà i a la llista apareixeran les persones que estiguin disponibles per treballar (els nomenaments estructurals i les persones que estiguin fent una substitució o un terç/mitja jornada no sortiran)

Sol·licitud de terços/mitges jornades

Al bulevard teniu penjat una instància per demanar terços/mitges  jornades pel proper curs. Ompliu-la i l'envieu a rrhh_bressol@bcn.cat . A les observacions podeu anotar les vostres preferències. 


Informes

Durant aquest curs hi ha hagut dos informes negatius de les 150 persones que s'havien previst avaluar.

Des de CCOO ens alegrem que finalment les borses es puguin gestionar d'una manera més transparent i que finalment avancem cap a l'estabilitat laboral de la plantilla d'educadors/es de bressol, tot i què continuem reclamant l'oferta pública per aquest col·lectiu.
LLista definitiva borsa subaltern i auxiliar administratiu.

CCOO us volem comunicar el següent;

Publicació llista provisional admesos exclosos Interinatges convocatòria 7/2017

CCOO us informa de la publicació de les llistes d'interinatges provisionals d'admesos i exclosos


Assemblea de treballadors del PAS

Us volem enviar un resum de l'Assemblea de treballadors que va realitzar CCOO el dijous, 15 de juny de 2017