Increments salarials docentsCCOO us informa de quan ens pagaran els increments pactats a l'Estat i a la Generalitat.
Les prestacions per maternitat no tributen

FotoAssessorament per reclamar la devolució de l'IRPF de les prestacions per maternitat


CONVENI: ANNEX DEL CEB ( DOCENTS)

CCOO us informa de l'estat de les negociacions amb l'ajuntament sobre l'annex del CEB

TAULES SALARIALS PAE 2018

Des de CCOO us volem informar de les taules salarials del PAE del 2018


AJUTS PER DISCAPACITATS AMB DEPÈNDENCIA ECONÒMICA


Des de CCOO us volem informar dels nous imports d'ajuts per discapacitats amb depèndencia econòmica del nou conveni.

TAULES SALARIALS PAS 2018


Des de CCOO us volem informar de les taules salarials del PAS del 2018


CURS PER PREPARACIÓ OFERTA PÚBLICA SUBALTERN AJUNTAMENT DE BARCELONA

Des de CCOO us volem oferir un curs de preparació de les Oposicions per a subaltern de l'Ajuntament de Barcelona previstes per a l'any 2019.


CONVOCATÒRIA 1 I 4 PROVA PROMOCIÓ D'E A C2

Des de CCOO  volem informar de la convocatòria de la primera i quarta prova per la Promoció Interna d'E a C2 de l'Ajuntament de Barcelona.


Increment retributiu 2018 (docents municipals)

CCOO us informa de l'increment acordat a la Mesa General de negociació dels empleats públics de la Generalitat.

Conveni de l'Ajuntament de Barcelona i docents


CCOO us informa del conveni de l'Ajuntament de Barcelona.